contact

links

  verzuimintegratie

Verzuimpreventie
of reïntegratie

De verantwoordelijkheid om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Beide worden geacht zich actief in te zetten voor verzuimpreventie en reďntegratie.

  mediationbeeld

EMDR

Iedereen maakt wel eens akelige of nare ervaringen mee. Pesterijen op het werk, langdurige periodes van (werk)stress, ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s), het overlijden van een dierbare of emotionele verwaarlozing in de jeugd zijn enkele voorbeelden, waar mensen blijvend last van kunnen hebben.

Mijn eerste boek
Een informatief boekje over EMDR.
Lees verder

 

  verzuimintegratie

Psychologische
begeleiding

Psychologische counseling is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van begeleiding, waarin doelgericht gewerkt wordt aan een bepaalde hulpvraag.