EMDR

Iedereen maakt wel eens akelige of nare ervaringen mee. Pesterijen op het werk, langdurige periodes van (werk)stress, ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s), het overlijden van een dierbare of emotionele verwaarlozing in de jeugd zijn enkele voorbeelden, waar mensen blijvend last van kunnen hebben.
Meer over EMDR

Psychologische behandeling

Psychologische behandeling is een kortdurende, oplossingsgerichte vorm van begeleiding, waarin doelgericht gewerkt wordt aan een bepaalde hulpvraag.
Meer over psychologische behandeling

Re-integratie

De verantwoordelijkheid om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken ligt zowel bij de werkgever als bij de werknemer. Beide worden geacht zich actief in te zetten voor verzuimpreventie en reïntegratie.
Meer over re-integratie

Coaching

Individuele coaching biedt je de gelegenheid om stil te staan bij de manier waarop je functioneert, zowel op de werkvloer als in de privésfeer. Centrale thema’s zijn veelal: de balans tussen werk en privé, sterke en zwakke punten van de eigen persoon maar ook van de manier van werken en omgaan met anderen, persoonlijke valkuilen, timemanagement, assertiviteit, communicatieve vaardigheden, conflicthantering etc..
Meer over coaching

Mijn eerste boek

In ‘EMDR, de meest effectieve traumatherapie’, omschrijf ik alle aspecten van deze verbluffend effectieve en kortdurende behandelmethode voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is wetenschappelijk bewezen de meest effectieve traumatherapie die we nu kennen.

Mijn boekje, uitgegeven als ‘Ankertje’ door AnkHermes, is een informatief boekje dat makkelijk te lezen is. Door de vele persoonlijke beschrijvingen van de behandelingen van mijn cliënten kun je je makkelijk herkennen in de beschreven thema’s en problemen.
Lees verder

Relatietherapie (EFT)

Voor de meeste mensen is de intieme partnerrelatie een van de meest belangrijke aspecten van hun leven. Menigeen zou zich een leven zonder partner niet eens voor kunnen stellen. Dan heeft de relatie met die ene speciale geliefde zelfs de hoogste prioriteit. Problemen in onze relatie hebben dan ook vaak grote gevolgen voor ons leven: wij zitten niet lekker in ons vel, functioneren minder goed op het werk, soms reageren wij ons af op de kinderen en in het ergste geval worden wij depressief. Wanneer de spanningen helemaal uit de hand lopen gaan we scheiden met alle desastreuze gevolgen van dien. Tegenwoordig gaan 40% van alle stellen uit elkaar!
Meer over relatietherapie

Ervaringsverhalen

Relatietherapie (EFT)

Als je ruim dertien jaar bij elkaar bent zijn er ‘als vanzelf’ bepaalde vaste patronen in je relatie geslepen. Sommige patronen zijn prettig en daar kan je met je partner nog jaren op voort. Maar daarnaast zijn er ook de patronen die juist in kritische situaties tegen je gaan werken en de relatie op scherp zetten. Wij hebben ervoor gekozen om ons door Marion Lang te laten coachen omdat we er samen niet meer uitkwamen. En om onder haar onpartijdige en professionele begeleiding weer met elkaar in gesprek te komen over de onderwerpen waar we in vast dreigden te lopen. Met als doel naar elkaar te luisteren, de ander weer te zien en samen tot werkbare afspraken te komen. Marion Lang is op ons overgekomen als een prettige coach. Zij straalt zelfvertrouwen en levenservaring uit. Iemand die de juiste vragen weet te stellen. Zodat wij onze relatie verder tot ontplooiing kunnen laten komen en eruit kunnen halen wat er in zit.

Janneke en Piet, office manager en arbeidsdeskundige
Meer ervaringsverhalen