Re-integratie / verzuimpreventie

De verantwoordelijkheid om ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken ligt zowel bij de bij de werknemer als bij de werkgever. Beide worden geacht zich actief in te zetten voor verzuimpreventie en re-integratie.

Snel en effectief ingrijpen bij ziekte en/of klachten is van groot belang. Langdurig ziekteverzuim ontstaat meestal niet van de een op de andere dag. Een periode van minder goed functioneren, conflicten op de werkvloer of simpelweg het gevoel dat iemand niet goed in zijn vel zit, kondigen meestal lang van tevoren aan dat een werknemer dreigt uit te vallen.

Tijdig ingrijpen kan uitval voorkomen! Psychologische begeleiding is een geschikt instrument om ziekteverzuim te voorkomen. Soms zijn vijf gesprekken al voldoende om de persoon in kwestie voldoende verder te helpen.

Het re-integratietraject is bedoeld voor de werknemer die gedeeltelijk of volledig is uitgevallen op de werkvloer. Aanleiding voor ziekteverzuim kunnen de meest uiteenlopende klachten zijn: hoge werkdruk, spanningen op de werkvloer door slechte of gebrekkige communicatie of problemen met leidinggevenden. Maar ook problemen in de privésfeer kunnen aanleiding geven tot ziekteverzuim. Voorbeelden uit de praktijk zijn het overlijden van een pasgeboren kindje, het overlijden van een partner, depressiviteit, angsten, onverwerkte trauma’s, een algehele overbelasting die leidt tot spanningsklachten, burn-out etc.

Bij het re-integratietraject speelt naast de behandeling van de ontstane klachten werkhervatting een belangrijke rol. Samen met de cliënt wordt gedurende het traject een plan gemaakt voor de wijze waarop het werk weer wordt opgepakt. Dit werkhervattingsplan wordt zo optimaal mogelijk aangepast aan de conditie van de cliënt, rekening houdend met een juiste balans tussen draagkracht en draaglast.

De gereedschapskist

Verder wordt aandacht besteed aan de valkuilen en struikelblokken die de cliënt tijdens zijn werkhervatting tegen kan komen. ‘Beren op de weg’ worden doorzien en aangepakt. Oude valkuilen veranderen in nieuwe uitdagingen en bekende struikelblokken nodigen uit voor nieuw gedrag. De cliënt verzamelt tijdens het re-integratietraject zijn eigen ‘gereedschapskist’ ofwel handvatten voor zijn nieuwe manier van omgaan met zichzelf en de ander. De kans op terugval wordt hierdoor aanzienlijk beperkt. Het traject is afgerond wanneer de cliënt zijn werk tot het maximaal haalbare niveau heeft hervat.

Voor de verwijzer

Op verzoek van een verwijzer kan zorg worden gedragen voor het maken van een intake- tussen- en eindverslag. Toestemming en dus machtiging van de cliënt is hiervoor echter noodzakelijk.