Relatietherapie (EFT)

Voor de meeste mensen is de intieme partnerrelatie een van de meest belangrijke aspecten van hun leven. Menigeen zou zich een leven zonder partner niet eens voor kunnen stellen. Dan heeft de relatie met die ene speciale geliefde zelfs de hoogste prioriteit.

Problemen in onze relatie hebben dan ook vaak grote gevolgen voor ons leven: wij zitten niet lekker in ons vel, functioneren minder goed op het werk, soms reageren wij ons af op de kinderen en in het ergste geval worden wij depressief. Wanneer de spanningen helemaal uit de hand lopen gaan we scheiden met alle desastreuze gevolgen van dien. Tegenwoordig gaan 40% van alle stellen uit elkaar!

Mijns inziens zouden veel echtscheidingen voorkomen kunnen worden door een effectieve relatietherapie. Bij de meeste relatietherapieën ligt de focus op het aanleren van betere communicatieve vaardigheden en onderhandelingstechnieken. In de praktijk blijkt echter dat deze focus veelal onvoldoende resultaat oplevert. EFT ofwel ‘Emotionally Focused Therapy’ richt de focus op de onderliggende interactiepatronen die ten grondslag liggen aan de problemen die een stel ervaart.

Het meest voorkomende patroon is het patroon van de ‘aanklager’ en de ‘terugtrekker’. Veelal is de vrouw degene die verbaal aanvalt, verwijten maakt en haar klachten over de spanningen in de relatie op allerlei (ongelukkige) manieren uit. De aanklacht van de vrouw leidt over het algemeen tot de terugtrekking van de man. Hij werkt nog harder, brengt nog meer tijd door met zijn maten van de voetval of ‘verdwijnt’ steeds vaker achter de laptop. Het onderlinge contact wordt minimaal. Men begrijpt elkaar niet meer en komt in een sleur terecht. Er ontstaat een patroon dat niet werkt. De discussies krijgen steeds weer opnieuw eenzelfde soort karakter: eenieder vecht voor zijn eigen gelijk. Werkelijk contact lijkt ver te zoeken.

In EFT noemen wij dit een negatieve interactiecirkel. De ervaring leert dat een stel er alleen niet uitkomt en ook niet zo goed begrijpt wat er eigenlijk aan de hand is. De onderlinge communicatie leidt echter steeds tot meer frustratie. Beide partners voelen zich niet gehoord en niet gezien. Wanneer alle pogingen om de relatie te redden mislukt zijn geven wij het op. Wij nemen genoegen met langs elkaar heen leven en de ‘emotionele kou’ die daarbij hoort of wij gaan uit elkaar. Van de relatie die wij ooit hadden is immers niets meer over.

Met EFT leert een stel om het ‘dodelijke’ patroon te doorzien en te doorbreken. Bewustwording van dit patroon geeft ons toegang tot de onderliggende gevoelens. Wij leren bijvoorbeeld inzien dat wij geneigd zijn om ons stoer voor te doen, wanneer wij bang zijn om gekwetst te worden. Wij leren inzien welk effect ons gedrag op onze partner heeft die zijn eigen manier heeft om zichzelf te beschermen tegen emotionele pijn (bijvoorbeeld terugtrekking). In dit diepgaande proces komen wij geleidelijk aan tot het ontwikkelen van een nieuwe manier van met elkaar praten en omgaan. Wij leren elkaar werkelijk zien en begrijpen, waardoor een betere manier van met elkaar communiceren kan ontstaan: de positieve interactiecirkel. In dit proces vindt heling plaats, ook van oude relatietrauma’s. Men leert elkaar vanuit een ander perspectief zien. Er ontstaan nieuwe oplossingen voor oude problemen. De liefde die in de loop der jaren overschaduwd is geraakt door de dagelijkse spanningen komt opnieuw tot bloei.

EFT is gericht op het ontwikkelen van een openhartige en warme hartsverbinding met de ander en is geschikt voor alle relatievormen (Latrelaties, echtparen, vriendschappelijke relaties, heteroseksuele, homoseksuele en lesbische paren).

In het werken met deze prachtige methode raak ik regelmatig ontroerd door het proces dat een stel doorloopt. Ik voel me dan ook gezegend dat ik dit soort processen mag begeleiden.