Vergoedingen

Cliënten die aanvullend verzekerd zijn kunnen de kosten declareren bij hun verzekeraar. De hoogte van het door de verzekeraar uit te keren bedrag is nogal uiteenlopend en afhankelijk van de verzekeraar en de specifieke polis. Wanneer je de vergoeding door jouw verzekeraar belangrijk vindt kun je het beste allereerst contact opnemen met jouw verzekeraar. Belangrijk is dan om te vermelden dat ik lid ben van de beroepsvereniging NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Voor meer informatie kun je ook terecht bij: www.nvpa.org. Psychosociale therapie komt in aanmerking voor vergoeding. Coaching en relatietherapie niet!

Ik ben psycholoog en NVPA-therapeut (ik ben geen GZ-psycholoog en heb geen BIG-registratie). Door mijn registratie bij het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) ben ik ook Registertherapeut en daarmee onderhevig aan het TCZ-tuchtrecht.

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Verder kunnen de volgende codes en registraties van belang zijn:

  • RBCZ-licentienummer: 204281R
  • NVPA-lidnummer: 100754
  • KvK-nummer: 34339603
  • AGB-code zorgverlener: 94-009018
  • AGB-code praktijk: 94-57609