Visie en stijl van werken

In mijn werk als psycholoog en therapeut vind ik de aard van de relatie met mijn cliënt van het allergrootste belang. De relatie met de cliënt is het fundament voor een succesvolle behandeling. Ik werk dan ook vanuit een warme en oprechte betrokkenheid en probeer de cliënt al bij binnenkomst zoveel mogelijk op zijn gemak te stellen.

Tijdens de behandeling staat de cliënt voor mij centraal. Ik volg diens wensen, inzichten en uiteraard ook het tempo van herstel. Daarbij heb ik een onvoorwaardelijk vertrouwen in het zelfhelend vermogen van de mens. De meeste cliënten kunnen volledig herstellen van hun klachten. Wanneer een volledig herstel niet mogelijk blijkt te zijn (zoals bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen), kan er op zijn minst gewerkt worden aan een verbetering van de kwaliteit van leven. Iedereen kan beter worden!

Mijn stijl van werken wordt gekenmerkt door:echtheid in het contact, openheid en verbinding, betrokkenheid en gelijkwaardigheid, het belang van een verantwoordelijke houding ten aanzien van het eigen leven, inspiratie en vertrouwen (in het zelfhelend vermogen van de mens) en last but not least: hart voor mijn vak!